Bestuursplan VVvE 2016

 • De vereniging wil een verbindende rol – landelijk – vervullen ten aanzien van alle zaken die te maken hebben met ervaringswerk en ervaringswerkers, en alle daarvoor relevante partijen bijeenbrengen
 • De vereniging ziet de inzet van ervaringswerk en ervaringswerkers als noodzakelijkvoor het herstelproces van cliënten en beschouwt ervaringswerk in het hersteltraject als evenwaardig aan wetenschappelijke inzet en professionele inzet
 • Voor 2016 is de contributie verlaagd van € 50, — naar € 22,50 voor leden die hun contributie zelf moeten betalen; in geval de werkgever de contributie betaalt bedraagt die € 47, 50 per jaar
 • VVvE kent alleen leden, géén aspirant – leden. Ervaringswerkers kunnen lid worden; een persoon kan lid worden als hij of zij zich als ervaringswerker beschouwt.  De vereniging staat open voor iedereen die zich beschouwt als ervaringswerker en lid wil worden. Daarop vind geen toetsing plaats.
  De vereniging staat open voor iedereen die zich beschouwt als ervaringswerker en lid wil worden. Daarop vind geen toetsing plaats
 • De VVvE heeft vier kernterreinen van activiteiten:
  a. Belangenbehartiging, zowel individueel als collectief
  b. Informatie
  c. Kwaliteit. Zowel bewaking als ontwikkeling
  d. Opleidingen
 • Leden van de VVvE worden met grote nadruk uitgenodigd actief deel te nemen aan alle activiteiten. Zonder actieve leden kunnen de plannen niet worden waargemaakt!

De belangrijkste plannen voor 2016

 • Opzetten en uitvoeren van begeleide intervisiegroepen in een aantal plaatsen in Nederland
 • Het opzetten en uitvoeren van een gerichte ledenwerfcampagne
 • Uitbrengen van Nieuwsbrieven en actueel houden van de website
 • Organiseren van en deelnemen aan workshops, symposia, congressen en een Algemene Ledenvergadering
 • Bieden van een platform voor ontwikkeling en vakgroei
 • Ontwikkelen van opleidingscriteria en toetsing; accreditatie en certificering
 • Deelname aan allerlei werkgroepen
 • Belangenbehartiging: arbeidsrechtelijk en – voorwaardelijk, betaling van arbeid (individueel en collectief); erkenning bevorderen van het vak en streven naar de bijbehorende arbeidsrechtelijke positie
 • Aansluiten bij samenwerkingspartners

Beleidsstuk bestuur VVvE 2016

Vindt u het nuttig om lid te worden van de Vakvereniging voor Ervaringswerkers?